Argonne sử dụng AI để tìm ra các cải tiến trong chế tạo máy bay

Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne, phối hợp với các nhà sản xuất hàng đầu, đang triển khai Học Máy để giúp sản xuất máy bay.

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne đang sử dụng Học Máy để tăng tốc cải tiến chế tạo máy bay, bằng cách giảm số lượng các thí nghiệm và mô phỏng tốn kém.

Hợp tác với GE Research, EWI và GKN Aerospace, Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne đang đặc biệt tập trung vào quy trình hàn và chạy mô phỏng chi tiết với đầu vào từ ba trong số các nhà sản xuất lớn nhất trong ngành.

Thuật toán học máy, được phát triển bởi nhóm Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne do nhà khoa học máy tính Prasanna Balaprakash dẫn đầu, là một gói học máy có thể mở rộng, tự đào tạo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho một truy vấn.

“Nếu bạn đang cố gắng pha một tách cà phê ngon nhất, bạn có thể dành vài giờ đồng hồ với nhiều cài đặt trên những chiếc máy tốt nhất,” Balaprakash nói. “Khi cố gắng chế tạo các bộ phận của máy bay, chúng tôi có thể tránh điều này bằng cách sử dụng học máy, cho chúng tôi khả năng học hỏi từ một số cài đặt mẫu và xác định cái tốt nhất từ một tỷ cấu hình có thể có”.

Thay vì thử và sai của con người, chương trình học máy có thể chạy hàng triệu mô phỏng với các thay đổi nhỏ nhất đối với các biến. Nó được cung cấp một tập dữ liệu về các điều kiện và thông số hàn, sau đó sẽ phân tích và xếp hạng từng biến số để tìm ra quy trình hàn tốt nhất cho sản xuất máy bay.

Balaprakash cho biết: “Sản xuất các bộ phận máy bay liên quan đến những máy móc phức tạp, tinh vi và đắt tiền, và việc tự động hóa quá trình sản xuất chúng có thể tiết kiệm tiền bạc và thời gian, đồng thời cải thiện độ an toàn và hiệu quả”.

Tài trợ do Văn phòng Sản xuất Tiên tiến của Bộ Năng lượng cung cấp và ba cộng tác viên có thể sử dụng các cơ sở siêu máy tính của Argonne để kiểm tra các quy trình hàn.

Nguồn tham khảo: https://www.rtinsights.com/argonne-ai-aircraft-manufacturing/

Đăng nhận xét