Blockchain

Blockchain là gì? Hoạt động của Blockchain như thế nào? Ứng dụng ra sao?

Công nghệ Blockchain xuất hiện đã mở ra một xu hướng mới cho các lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, logistics, điện tử viễn thông, kế toán kiểm toán,… Vậy blockchain là gì? Có thể làm được những gì? Blockchain là gì? Blockchain là công nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền tải dữ liệu một […]

Sự khác biệt giữa Tokenization và Digitalization

Gần đây công nghệ Blockchain phát triển rầm rộ cùng các dự án tiền điện tử đã cho ra đời một khái niệm mới là tiền mã hóa, trong thời đại số hóa hiện nay, Mã hóa và số hóa là hai yếu tố trung tâm trong thanh toán di động dễ bị lẫn lộn […]

Công nghệ Blockchain với tiền mã hóa

Kể từ khi phát minh ra máy tính cá nhân vào những năm thập niên 80 và sự phát triển theo cấp số nhân của các thiết bị nhỏ thông minh mới, các kiến trúc sư công nghệ mới đã cố gắng đề xuất một thế giới CNTT phi tập trung và có tính tự […]