Kịch bản tích hợp tốt nhất cho IIoT: Data Hub hay MQTT Broker ?

MQTT là một khối xây dựng quan trọng của giao tiếp giữa máy và máy. Lý do chính cho điều này là vì nó đơn giản để sử dụng và được thiết kế để sử dụng với các thiết bị hạn chế, băng thông thấp. MQTT cho phép thiết bị IIoT gửi dữ liệu cảm biến, trạng thái máy và cảnh báo, trong khi yêu cầu viết mã tối thiểu. Nó cũng cho phép thiết bị nhận lệnh điều khiển hành vi.

Một broker MQTT là phần mềm trung gian quản lý việc định tuyến tin nhắn trong và qua các nhà máy và môi trường điện toán biên. Nhưng nếu bạn có một môi trường phức tạp, chẳng hạn như sàn sản xuất, cơ sở sản xuất năng lượng, v.v., bạn sẽ cần nhiều hơn một broker MQTT đơn giản để triển khai các vòng phản hồi sản xuất, tận dụng đầy đủ các lợi ích hội tụ CNTT / OT và tận dụng máy học, phân tích dữ liệu lớn, v.v.

Đưa tích hợp lên cấp độ tiếp theo

Về cơ bản, OT sản xuất và sử dụng dữ liệu để điều khiển hệ thống và CNTT quản lý dữ liệu . Và trong hầu hết các trường hợp, hệ thống CNTT và OT sử dụng các ngôn ngữ, giao thức, ứng dụng khác nhau, v.v., gây khó khăn cho việc tích hợp. Đây chính là nơi mà một trung tâm tích hợp – Integration Hub trở nên có giá trị.

Một trung tâm tích hợp – Integration Hub mạnh mẽ sẽ có thể hoạt động với nhiều giao thức và định dạng tệp. Về phía OT, điều này bao gồm MQTT, OPC, TCP, JSON, XML, Hình ảnh, PDF, v.v. Và đối với các mối quan tâm về CNTT, điều này sẽ bao gồm Hàng đợi Thông báo (JMS và AMQP), REST, JSON qua các tệp HTTP, PTC / ThingWorx, CSV , SQL ODBC, SQL JDBC, v.v.

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm một trung tâm tích hợp – Integration Hub có khả năng lưu trữ và chuyển tiếp dữ liệu mạnh mẽ để đảm bảo gửi tin nhắn khi không có người đăng ký. Nó nên sao chép dữ liệu của mình trong một mạng lưới các thiết bị biên để đảm bảo tính khả dụng cao và có thể nhận dữ liệu từ tất cả các định dạng và giao thức dữ liệu IIoT chính. Nó sẽ cung cấp dữ liệu IIoT cho CNTT bằng cách sử dụng các giao thức và định dạng dữ liệu ưa thích. Tương tự như vậy, nó cần có khả năng cung cấp dữ liệu CNTT đến OT bằng cách sử dụng các giao thức và định dạng dữ liệu ưa thích của nó.

Trong khi đóng vai trò là cầu nối giữa OT và CNTT, các trung tâm tích hợp – Integration Hub thường sử dụng giao diện đồ họa được tối ưu hóa cho OT để liên kết tất cả các thiết bị trong OT và kết nối chúng với tất cả các hệ thống CNTT. Nó liên kết các giao thức, chuyển đổi kiểu dữ liệu và chuyển đổi cấu trúc dữ liệu. Một trung tâm cũng cung cấp các plugin chạy các chương trình tùy chỉnh để tạo các vòng phản hồi sản xuất cần thiết trong và trên các thiết bị OT. Các chương trình tùy chỉnh này có thể tận dụng logic, học máy, trí tuệ nhân tạo, biểu đồ tri thức và phân tích dữ liệu lớn từ CNTT.

Hơn nữa, một trung tâm tích hợp – Integration Hub IIoT phải dựa trên phương pháp phát triển “mã thấp” để cho phép và trao quyền cho nhóm OT tạo ra các ứng dụng và chức năng của riêng mình trong khi vẫn sử dụng dữ liệu được tạo ra bởi các máy mà họ quản lý. Điều này tạo ra một giải pháp tích hợp thông qua dữ liệu đồng thời cung cấp dữ liệu ở những nơi cần thiết và đồng thời, được xử lý động bởi các ứng dụng của OT.

Kết quả cuối cùng của việc triển khai một trung tâm tích hợp – Integration Hub IoT mạnh mẽ là nền tảng vững chắc cho IIoT hoặc cơ sở hạ tầng điện toán biên cho phép tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả dữ liệu của mình theo những cách mà tổ chức không thể làm trước đây. Những lợi ích này thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của một tổ chức để làm cho nó trở nên đáng tin cậy, linh hoạt, hiệu quả và cạnh tranh hơn.

Đăng nhận xét