Học lập trình

Bắt đầu với Python trong Excel

Cách sử dụng Python trong Excel là một chủ đề rất thú vị và hữu ích cho những ai muốn tăng cường khả năng làm việc với dữ liệu. Bằng cách kết hợp Python và Excel, bạn có thể khai thác được ưu điểm của cả hai công cụ và giải quyết được nhiều vấn đề trong công […]

Ngôn ngữ lập trình PLC LD/LAD, FBD, ST/STL, SFC, IL, C/C++

Ladder diagram (LD/LAD), structured text (ST/STL), function block (FB/FBD), instruction list (IL), sequential function chart (SFC). Đây là 5 ngôn ngữ lập trình cho bộ điều khiển lập trình PLC được chỉ định sử dụng theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.  Ngoài ra, hiện nay các hãng PLC cũng dần dần cập nhật các ngôn ngữ lập trình […]

Tổng quan về Web Server, Web Page, Nhúng Web cho thiết bị

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về khái niệm, định nghĩa hay nó chỉ là những thuật ngữ như Web Server, Web Page, Nhúng Web của một thiết bị kỹ thuật số, IoT hay IIoT (PLC, PAC, PMC, Modem 3G/4G, Router 3G/4G, Switch,..) Web Server – Máy chủ lưu trữ […]