Modbus Gateway là gì? Bộ chuyển đổi giao thức Modbus Gateway

Việc chuyển đổi công nghệ, thay thế cách thức giao tiếp, truyền dữ liệu giữa hệ thống với hệ thống hay giữa hệ thống với các thiết bị hiện trường càng được chú trọng, nâng cấp. Các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, các Modbus Gateway,…nhằm giúp nâng cấp công nghệ giao tiếp, truyền dẫn tín hiệu mà không phải thay thế những thiết bị thực thi, những hệ thống hiện có trong nhà máy.

Modbus Gateway là gì?

Giao thức Modbus là giao thức được sử dụng rộng rãi nhất trong các thiết bị công nghiệp, và giờ đây nó đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp chung. Thông qua giao thức này, các thiết bị Modbus (như PLC, DCS, HMI,cảm biến, …) có thể giao tiếp với nhau thông qua mạng hoặc cổng nối tiếp. Modbus Gateway là một thiết bị dành riêng để kết nối các thiết bị Modbus TCP và các thiết bị Modbus RTU/ ASCII.

Modbus Gateway hay cổng Modbus còn được gọi là cổng giao tiếp Ethernet. Nó có nhiệm vụ chuyển đổi giao thức giữa Modbus RTU/ ASCII và Modbus TCP.

Giao thức Modbus phân ra thành hai loại, một loại là Modbus RTU (hoặc ASCII) dựa trên cổng nối tiếp RS-232 hoặc RS-485/422 và loại còn lại là Modbus TCP dựa trên cổng Ethernet.

Modbus Gateway là một công cụ chuyển đổi dữ liệu của Modbus RTU/ ASCII thành dữ liệu của Modbus TCP.

Chức năng của cổng Modbus Gateway

Modbus Gateway là một thiết bị chuyển đổi giao thức trung tâm mạng của hệ thống tự động hóa công nghiệp. Nó kết nối với thiết bị thông minh, thu thập dữ liệu của thiết bị khác nhau tới cổng Modbus, kết nối với mạng máy tính và giao tiếp với máy tính theo giao thức Modbus TCP.

Modbus Gateway có hai loại: loại lưu trữ và loại thông thường. So với Modbus thông thường, Modbus lưu trữ có thể lưu trữ nội dung của các thanh ghi đọc được từ thiết bị Slave trong cổng. Sau đó, Master sẽ truy cập trực tiếp vào mục lưu trữ để lấy dữ liệu về máy chủ. Theo cách này, tốc độ truy vấn Modbus TCP có thể được cải thiện đáng kể và hiệu suất vượt trội khi hỗ trợ truy cập nhiều máy chủ.

Modbus Gateway này có thể đọc/ ghi dữ liệu từ các thiết bị Modbus RTU của bạn và xuất bản dưới dạng dữ liệu Modbus TCP. Và ngược lại, đọc/ ghi dữ liệu Modbus TCP và xuất bản dưới dạng dữ liệu Modbus RTU.

Đăng nhận xét