PLC S7-1500 | Tổng quan SIMATIC S7-1500 Siemens – Phần 2

SIPLUS CPU S7-1500

SIPLUS CPU phù hợp với các môi trường công nghiệp, môi trường cực kỳ khắc nghiệt với phạm vi nhiệt độ mở rộng và môi trường không khí có chứa khí độc hại. Chúng có thể hoạt động trong dải nhiệt độ môi trường từ -40 °C đến + 70 °C, có thể chịu được sự ngưng tụ, độ ẩm không khí cao và bụi, nước. SIPLUS CPU có thể hoạt động dưới tải trọng môi trường khắc nghiệt (ví dụ: môi trường khí độc hại), tải cơ học trên cao và trong các dải điện áp không theo tiêu chuẩn.

SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN -40…+60 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK02-0AB0 . central processing unit with work memory 150 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC memory card required Spare Part Display: 6AG1591-1AB00-2AA0 6AG1511-1AK02-2AB0
SIPLUS S7-1500 -40…+70 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK02-0AB0 . SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, central processing unit with work memory 150 KB for program and 1 MB for data 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC memory card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0 6AG1511-1AK02-7AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40…+60 °C with conformal coating based on 6ES7513-1AL02-0AB0 . central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 40 ns bit performance, SIMATIC memory card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0 6AG1513-1AL02-2AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40…+70 °C with conformal coating based on 6ES7513-1AL02-0AB0 . central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 40 ns bit performance, SIMATIC memory card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0 6AG1513-1AL02-7AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP -40 … +60°C start up -20 °C with conformal coating based based on 6ES7516-3AN01-0AB0. CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 1 MB FOR PROGRAM AND 5 MB FOR DATA, 1. INTERFACE: PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE: ETHERNET, 3. INTERFACE: PROFIBUS, 10 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY 6AG1516-3AN01-2AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP -40…+70°C with Conformal Coating based on 6ES7516-3AN02-0AB0 . central processing unit with 1 MB work memory for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required 6AG1516-3AN02-7AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN -25…+60°C with conformal coating based on 6ES7513-1FL02-0AB0 . central processing unit with work memory 450 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 40 ns bit performance, SIMATIC memory card required spare part display: 6AG1591-1AB00-2AA0 6AG1513-1FL02-2AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP -40…+60°C with Conformal Coating based on 6ES7516-3FN02-0AB0 . central processing unit with 1.5 MB work memory for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required 6AG1516-3FN02-2AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP with conformal coating based on 6ES7518-4AP00-0AB0 . central processing unit with work memory 4 MB for program and 20 MB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface, Ethernet, 3rd interface, Ethernet, 4th interface, PROFIBUS, 1 ns bit-performance, SIMATIC memory card required 6AG1518-4AP00-4AB0
SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP with conformal coating based on 6ES7518-4AX00-1AC0. inklusive C/C++ Runtime und OPC UA Runtime Lizenz Arbeits- speicher 4 MByte für Programm und 20MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnitt- stelle: PROFINET RT, 3. Schnitt- stelle: Ethernet, 4. Schnitt- stelle: PROFIBUS, 1 NS Bit- Performance, SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) notwendig 6AG1518-4AX00-4AC0
SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP with conformal coating based on 6ES7518-4FP00-0AB0. Central processing unit with Work memory 4.5 MB for program and 10 MB for data, 1st interface, PROFINET IRT with 2-port switch 2nd interface, Ethernet, 3rd interface, Ethernet, 4th interface, PROFIBUS, 1 ns bit-performance, SIMATIC Memory Card required 6AG1518-4FP00-4AB0

MFP CPU S7-1500

CPU 1518-4 PN/DP MFP

 • Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao với ngôn ngữ lập trình cấp cao
 • Tích hợp 2 cổng PN IO IRT, 1 cổng PN IO RT, 1 cổng PN (Gbit)
 • Hỗ trợ giao thức Profibus DP
 • Bộ nhớ chương trình 4 MB. Bộ nhớ dữ liệu: 20 MB
 • Hiệu suất Bit: 1 ns
 • Khả năng kết nối: 384
 • Khả năng điều khiển chuyển động/vị trí: 10240

CPU 1518F-4 PN/DP MFP

 • Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao với ngôn ngữ lập trình cấp cao
 • Tích hợp 2 cổng PN IO IRT, 1 cổng PN IO RT, 1 cổng PN (Gbit)
 • Hỗ trợ giao thức Profibus DP
 • Bộ nhớ chương trình 6 MB. Bộ nhớ dữ liệu: 20 MB
 • Hiệu suất Bit: 1 ns
 • Khả năng kết nối: 384
 • Khả năng điều khiển chuyển động/vị trí: 10240

Redundant / high-availability CPU S7-1500

SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN, central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET RT With 2-port switch, SIMATIC memory card required * Special release required. Please contact your Siemens representative 6ES7513-1RL00-0AB0
SIMATIC S7-1500R, CPU 1515R-2 PN central processing unit with work memory 500 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET RT With 2-port switch, 2nd interface: PROFINET, SIMATIC memory card required * Special release required. Please contact your Siemens representative 6ES7515-2RM00-0AB0
SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System bundle consisting of: 2 x CPU 1517H-3 PN, 4 sync modules up to 10 m. 2 x sync lines 1 m Without memory card * Special release required. Please contact your Siemens representative 6ES7500-0HP00-0AB0
SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H-3 PN, central processing unit with work memory 2 MB for program and 8 MB for data, 1st interface: PROFINET RT With 2-port switch, 2nd interface: PROFINET, 3rd/4th interface: H-SYNC, SIMATIC memory card required * Special release required. Please contact your Siemens representative 6ES7517-3HP00-0AB0

CPU 1513R-1 PN

 • Phù hợp với các ứng dụng trung bình
 • Tích hợp 2 cổng PN IO RT
 • Bộ nhớ chương trình 300 KB. Bộ nhớ dữ liệu: 1.5 MB
 • Hiệu suất Bit: 80 ns
 • Khả năng kết nối: 88

CPU 1515R-2 PN

 • Phù hợp với các ứng dụng từ trung bình đến lớn
 • Tích hợp 2 cổng PN IO RT, 1 cổng PN (Gbit)
 • Bộ nhớ chương trình 500 KB. Bộ nhớ dữ liệu: 3 MB
 • Hiệu suất Bit: 60 ns
 • Khả năng kết nối: 108

CPU 1517H-3 PN

 • Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe
 • Tích hợp 2 cổng PN IO RT, 1 cổng PN (Gbit)
 • Bộ nhớ chương trình 2 MB. Bộ nhớ dữ liệu: 8 MB
 • Hiệu suất Bit: 4 ns
 • Khả năng kết nối: 160

Module nguồn S7-1500 (PS – Power supplies)

Module nguồn tiêu chuẩn

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/3 A 6EP1332-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Regulated power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/8 A 6EP1333-4BA00
SIMATIC S7-1500, System power supply PS 25W 24 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage 6ES7505-0KA00-0AB0
SIMATIC S7-1500, System power supply PS 60W 24/48/60 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage 6ES7505-0RA00-0AB0
SIMATIC S7-1500, System power supply with buffer functionality PS 60W 24/48/60V DC HF, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage and permits the CPU to retain RAM (data) retentively 6ES7505-0RB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, system power supply PS 60W 120/230V AC/DC, supplies the backplane bus of S7-1500 with operating voltage 6ES7507-0RA00-0AB0

SIPLUS Module nguồn

SIPLUS S7-1500 PM 1507 24 V/3 A -40 … +70°C with conformal coating based on 6EP1332-4BA00 . STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/3 A DC 6AG1332-4BA00-7AA0
SIPLUS S7-1500 PM 1507 24 V/8 A -40 … +70°C with conformal coating based on 6EP1333-4BA00 . STABILIZED POWER SUPPLY FOR SIMATIC S7-1500 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/8 A DC 6AG1333-4BA00-7AA0
SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VD 40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7505-0KA00-0AB0 . SYSTEM POWER SUPPLY SUPPLIES THE OPERATING VOLTAGE THE S7-1500 VIA THE BACKPLANE B 6AG1505-0KA00-7AB0
SIPLUS S7-1500, System power supply PS 60W 24/48/60 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage -25…+70°C with conformal coating based on 6ES7505-0RA00-0AB0 6AG1505-0RA00-7AB0
SIPLUS S7-1500, System power supply PS 60W 120/AC 230 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7507-0RA00-0AB0 6AG1507-0RA00-7AB0

Module DI/DO cho S7-1500

Module I/O hay còn được gọi là Mô-đun tín hiệu (Signal module (SM))

Module DI/DO tiêu chuẩn

Module DI
SIMATIC S7-1500 Digital input module DI 16xDC 24V HF, 16 channels in groups of 16; input delay 0.05..20 ms; Input type 3 (IEC 61131); Diagnostics, hardware interrupts: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7521-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500 Digital input module, DI 16×24 V DC BA, 16 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms, input type 3 (IEC 61131); Delivery incl. front connector Push-in 6ES7521-1BH10-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital input module DI 16×24 V DC BA, sourcing input; 16 channels in groups of 16; Input delay 3.2 ms; Input type 3 (IEC 61131): Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7521-1BH50-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32×24 V DC HF, 32 channels in groups of 16; Input delay 0.05..20 ms Input type 3 (IEC 61131); Diagnostics, hardware interrupts: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7521-1BL00-0AB0
SIMATIC S7-1500 Digital input module, DI 32×24 V DC BA, 32 channels in groups of 16, Input delay typ. 3.2 ms, Input type 3 (IEC 61131); Delivery incl. front connector Push-in 6ES7521-1BL10-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital input module, DI 64xDC 24V SNK/SRC BA, 64 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms, input type 3 (IEC 61131); sinking/sourcing input. 35 mm wide, cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories 6ES7521-1BP00-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital input module DI 16×230 V AC BA, 16 channels in groups of 4; Input delay 20 ms; Input type 1 (IEC 61131): Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7521-1FH00-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital input module DI 16x 24…125 V UC HF, 16 channels in groups of 1; input delay 0.05..20 ms; Input type 3 (IEC 61131); Diagnostics, hardware interrupts: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7521-7EH00-0AB0
Module DO
SIMATIC S7-1500 digital output module DQ 8×24 V DC/2A HF; 8 channels in groups of 8; 8 A per group; diagnostics; substitute value: the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-1BF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ16x24 V DC/0.5A HF; 16 channels in groups of 8; 4 A per group; single-channel diagnostics; substitute value: the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-1BH01-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module, DQ16x24 V DC/0.5A BA, 16 channels in groups of 8, 4 A per group; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery incl. front connector push-in 6ES7522-1BH10-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32×24 V DC/0.5A HF; 32 channels in groups of 8; 4 A per group; single-channel diagnostics; substitute value: the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-1BL01-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module, DQ32x24 V DC/0.5A BA, 32 channels in groups of 8, 4 A per group; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery incl. front connector push-in 6ES7522-1BL10-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital output module, DQ 64xDC 24V/0.3A BA, 64 channels in groups of 16, 2 A per group at 60 °C, sinking output, 35 mm wide, the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories 6ES7522-1BP00-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital output module, DQ 64xDC 24V/0.3A SNK BA, 64 channels in groups of 16, 2 A per group at 60 °C, sourcing output, 35 mm wide cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories 6ES7522-1BP50-0AA0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ16x24..48VUC/125V DC/0.5A ST; 16 channels in groups of 1; 0.5 A per group; substitute value: observe derating the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-5EH00-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 8×230 V AC/2 A ST; TRIAC; 8 channels in groups of 1; 2 A per group; Substitute value: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-5FF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16×230 V AC/1 A ST; TRIAC; 16 channels in groups of 2; 2 A per group; Substitute value: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-5FH00-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 8xAC 230V/5A ST; relay; 8 channels in groups of 1; 5 A per group; diagnostics; substitute value: switching cycle counter for integrated relay, the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 16x 230 V AC/2A ST; Relay 16 channels in groups of 2; 4 A per group; switching cycle counter for integrated relay, diagnostics; substitute value: the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7522-5HH00-0AB0
Module DI/DO
SIMATIC S7-1500 digital input/output module, DI16x 24VDC BA, 16 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms input type 3 (IEC 61131), DQ16X24 V DC/0.5A BA; 16 channels in groups of 8; 4 A per group; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. delivery incl. front connector push-in 6ES7523-1BL00-0AA0
SIMATIC S7-1500 digital input/output module, DI 32x24VDC BA SNK / SRC, 32 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms input type 3 (IEC 61131), sinking/sourcing input, DQ 32XDC 24V/0.3A SNK BA; 32 channels in groups of 16; 2 A per group at 60 °C; sourcing output; 35 mm wide; cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories 6ES7523-1BP50-0AA0

SIPLUS Module DI/DO

Module DI
SIPLUS S7-1500 DI 16×24 V DC HF -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7521-1BH00-0AB0 . Digital input module 16 channels in groups of 16; Input delay 0.05..20ms Input type 3 (IEC 61131); diagnostics; hardware interrupts 6AG1521-1BH00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DI 16×24 V DC SRC -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7521-1BH50-0AA0 . Digital input module DI 16×24 V DC, source-input; 16 channels in groups of 16; Input delay 3.2 ms; Input type 3 (IEC 61131) 6AG1521-1BH50-7AA0
SIPLUS S7-1500 DI 32X24VDC HF -40 … +70°C with conformal coating based on. Digital input module DI 32x24V DC HF, 32 channels in groups of 16 Input delay 0.05..20 ms Input type 3 (IEC 61131) diagnostics Hardware interrupts 6AG1521-1BL00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7521-1FH00-0AA0 . Digital input module DI 16×230 V AC, 16 channels in groups of 4; Input delay 20ms; Input type 1 (IEC 61131) 6AG1521-1FH00-7AA0
SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7521-7EH00-0AB0 . 16 channels in groups of 1; Input delay 0.05..20ms Input type 3 (IEC 61131); diagnostics; hardware interrupts 6AG1521-7EH00-7AB0
Module DO
SIPLUS S7-1500 DQ 8×24 V DC/2A -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7522-1BF00-0AB0 . Digital output module DQ 8×24 V DC/2A HF; 8 channels in groups of 8; 8 A per group; diagnostics; substitute value 6AG1522-1BF00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A -40 … +70°C MIT conformal coating based on 6ES7522-1BH01-0AB0 . 16 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP; SINGLE-CHANNEL DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE 6AG1522-1BH01-7AB0
SIPLUS S7-1500 DQ 32x24VDC/0.5A -40 … +70°C with conformal coating based on 6ES7522-1BL01-0AB0 . 32 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP; SINGLE-CHANNEL DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE 6AG1522-1BL01-7AB0
SIPLUS S7-1500 DQ 16x48VUC/125V -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7522-5EH00-0AB0 . DQ16x 24…48VUC/125V DC/0.5A; 16 channels in groups of 1; 0.5 A per group; Substitute value; Observe derating 6AG1522-5EH00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DO 8x230V AC/2A -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7522-5FF00-0AB0 . Digital output module DQ 8xAC 230V/2A; TRIAC; 8 channels in groups of 1; 2 A per group; Substitute value 6AG1522-5FF00-7AB0
SIPLUS S7-1500 16DQ 230VAC 1A ST TRIAC -40 … +70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7522-5FH00-0AB0 . SIMATIC S7-1500, Digital output module DQ 16xAC 230V/1A; TRIAC; 16 channels in groups of 2; 2 A per group; Substitute value 6AG1522-5FH00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DQ 8X230VAC/5A S -25 … +60°C with conformal coating based on 6ES7522-5HF00-0AB0 . DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC/5A,RELAY; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 5A PER GROUP; DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE 6AG1522-5HF00-2AB0
SIPLUS S7-1500 16DQ 230VAC 2A RLY -40 … +70°C start up -25 °C with conformal coating based on 6ES7522-5HH00-0AB0. Digital output module DQ 16 X 230VAC / 2A ST; RELAY; 16 channels in groups of 2, 4A per group; Diagnosois; 6AG1522-5HH00-7AB0

Module AI/AO cho S7-1500

Module AI/AO tiêu chuẩn

Module AI
SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8; 4 channels for RTD measurement, common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, analog input module AI 16xU BA, 16-bit resolution accuracy 0.5%, 16 channels in groups of 16, common mode voltage 4 V DC, diagnostics, hardware interrupts; delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7LH00-0AB0
SIMATIC S7-1500, analog input module AI 16xI BA, 16-bit resolution accuracy 0.5%, 16 channels in groups of 16, common mode voltage 4 V DC, diagnostics, hardware interrupts; delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7MH00-0AB0
SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/I HF, up to 24 bit resolution, accuracy 0.1%, 8 channels in groups of 1; common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts Measured values scalable, measuring range adjustment, Calibrate in RUN; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7NF00-0AB0
SIMATIC S7-1500 Analog input module AI 8xU/I HS, 16 bit resolution, Accuracy 0.3% 8 channels in groups of 8; Common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts 8 channels in 0.0625 ms Oversampling; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7NF10-0AB0
SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 bit resolution, up to 21 bit Resolution at RT and TC, accuracy 0.1%, 8 channels in groups of 1; common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts Scalable temperature measuring range, thermocouple type C, Calibrate in RUN; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7PF00-0AB0
SIMATIC S7-1500 Analog input module AI 4xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, Accuracy 0.3%, 4 channels in groups of 4; 2 channels for RTD measurement; Common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including push-in front connector, infeed element, shield bracket, and shield terminal 6ES7531-7QD00-0AB0
SIMATIC S7-1500 Analog input module, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 bit resolution, Accuracy 0.5%, 8 channels in groups of 8; Common mode voltage 4 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7QF00-0AB0
Module AO
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 4xU/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 4 channels in groups of 4, diagnostics; substitute value; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7532-5HD00-0AB0
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ8xU/I HS, 16-bit resolution accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8, diagnostics; substitute value 8 channels in 0.125 ms oversampling; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7532-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 2x U/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 2 channels in groups of 2, diagnostics; substitute value; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL1 according to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including front connector push-in, infeed element, shield bracket and shield terminal 6ES7532-5NB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 4xU/I HF, 16-bit resolution accuracy 0.1%, 4 channels in groups of 1, common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, diagnostics; substitute value, isochronous mode; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SILCL2 acc. to EN 62061:2005 + A2:2015, and Category 3 / PL d according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7532-5ND00-0AB0
Module AI/AO
SIMATIC S7-1500 Analog input/output module AI 4x U/I/R/RTD/TC ST; 4 channels in groups of 4; Hardware interrupts; Diagnostics AQ 2x U/I ST; 2 channels in groups of 2; Substitute value; Diagnostics Common mode voltage approx. 10 V 16 bit; Accuracy 0.3%; Delivery including push-in front connector, infeed element, shield bracket and shield terminal 6ES7534-7QE00-0AB0

SIPLUS Module AI/AO

Module AI
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC -40°C … +70°C with conformal coating based on 6ES7531-7KF00-0AB0 . Analog input module 16 bit resolution, Accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8, Common mode voltage 10 V; diagnostics; hardware interrupts incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal 6AG1531-7KF00-7AB0
SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HF -40 … +70°C with conformal coating based on 6ES7531-7NF00-0AB0 . 16 bit resolution, Accuracy 0.1%, 8 channels in groups of 1, Common mode voltage: 30V AC/60V DC, diagnostics; hardware interrupts; incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal 6AG1531-7NF00-7AB0
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS -40 °C … +70°C with conformal coating based on 6ES7531-7NF10-0AB0 . Analog input module AI 8xU/I HS, 16 bit resolution, Accuracy 0.4% 8 channels in groups of 8, Common mode voltage 10 V; diagnostics; hardware interrupts 8 channels in 0.125 ms incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal 6AG1531-7NF10-7AB0
SIPLUS S7-1500 AI 8XU/R/RTD/TC HF 0 … +60°C with conformal coating based on 6ES7531-7PF00-0AB0 . Analog Input Module AI 8 X U/R/RTD/TC HF, 16 BITS OF RESOLUTION, Accuracy 0.1%, 8 Channels in groups of 1; common mode Voltage: 30 V AC/60 V DC, Diagnosis, Process alarms; incl. infeed element, Shield clamp and Shield terminal 6AG1531-7PF00-4AB0
Module AO
SIPLUS S7-1500 AO 4xU/I ST -40 °C … +70°C with conformal coating based on 6ES7532-5HD00-0AB0 . Analog output module 16 bit resolution, Accuracy 0.3%. 4 channels in groups of 4, diagnostics; substitute value incl. infeed element, shield bracket and shield terminal 6AG1532-5HD00-7AB0
SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS -40…+70 °C Start up -25 °C with conformal coating based on 6ES7532-5HF00-0AB0 . Analog output module AQ8xU/I HS, 16 bit resolution, Accuracy 0.4%, 8 channels in groups of 8, diagnostics; substitute value 8 channels in 0.125 ms incl. infeed element, Shield bracket and shield terminal 6AG1532-5HF00-7AB0

Technology modules

Technology modules tiêu chuẩn

SIMATIC S7-1500, TM count 2x24V Counter module, 2 channels for 24 V incremental or encoder 3 DI, 2 DQ per channel 6ES7550-1AA00-0AB0
SIMATIC S7-1500, TM count 2x 24 V counter module, 2 channels for 24 V incremental encoder or pulse encoder, 3 DI, 2 DQ per channel 6ES7550-1AA01-0AB0
SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 Counter and position detection module for RS422 incremental encoder or SSI absolute value encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel 6ES7551-1AB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24 V time-controlled digital inputs and outputs max. 8 DI, 16 DQ of which max. 16 with time stamp, Count, PWM, oversampling 6ES7552-1AA00-0AB0
SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 Interface board for stepper drives 4 Channels Pulse Train output PTO: 24 V, 2 DI, 1 DQ 24VDC per channel 6ES7553-1AA00-0AB0
SIWAREX WP521 ST WEIGHING ELECTRONIC (1 CHANNEL) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 mV/V) FOR SIMATIC S7-1500, RS485 AND ETHERNET-INTERFACE, ONBOARD I/O: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC 7MH4980-1AA01
SIWAREX WP522 ST WEIGHING ELECTRONIC (2 CHANNELS) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 mV/V) FOR SIMATIC S7-1500, RS485 AND ETHERNET-INTERFACE, ONBOARD I/O PER CHANNEL: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC 7MH4980-2AA01

SIPLUS Technology modules

SIPLUS S7-1500 TM Count 2x24V -40…+70°C with conformal coating based on 6ES7550-1AA00-0AB0 . Counter module, 2 channels for 24 V incremental or encoder 3 DI, 2 DQ per channel 6AG1550-1AA00-7AB0
SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2 -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7551-1AB00-0AB0 . Counting and position feedback module, 2 channels, for RS422 incremental encoder or SSI absolute value encoder, 2 DI, 2 DQ per channel 6AG1551-1AB00-7AB0

Communication modules

 • Serial communication
 • IO Link Master
 • Ethernet/PROFINET
 • PROFIBUS

Communication module tiêu chuẩn

SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA Communication module for Serial connection RS422,RS485 Freeport, 3964 (R), USS, 19200 Kbit/s, 15-Pin D-sub socket 6ES7540-1AB00-0AA0
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS232 BA Communication module for Serial connection RS232, Freeport, 3964 (R), USS, 19200 Kbit/s, 9-pin D-sub connector 6ES7540-1AD00-0AA0
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 HF Communication module for Serial connection RS422 and RS485, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s, 15-Pin D-sub socket 6ES7541-1AB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS232 HF Communication module for Serial connection RS232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s, 9-pin D-sub connector 6ES7541-1AD00-0AB0
S7-1500, CM 8xIO-Link, communication module IO-Link Master V1.1; Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7547-1JF00-0AB0
Communication module CM 1542-5 for connection of S7-1500 to PROFIBUS DP, DPV1 master or DP slave, S7 and PG/OP communication, data record routing, time-of-day synchronization, Diagnostics 6GK7542-5DX00-0XE0
Communications processor CP 1542-5 for connection of SIMATIC S7-1500 to PROFIBUS DP, DPV1 master or DP slave, S7 and PG/OP communication, time-of-day synchronization, diagnostics, reduced quantity structure 6GK7542-5FX00-0XE0
Communication module CM 1542-1 for connection of S7-1500 to PROFINET as IO controller: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7 communication, IP broadcast Multicast, SNMPV1, time-of-day synchronization via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit) 6GK7542-1AX00-0XE0
Communications processor CP 1543-1 for connection of SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7 communication, IP Broadcast/ Multicast, security (VPN, Firewall) Diagnostics SNMPV1/V3, DHCP, FTP client/server, Email, IPv4/IPv6, Time synchronization via NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 MB) 6GK7543-1AX00-0XE0
Communications processor CP 1545-1 for connection of SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet; TCP/IP, UDP, S7 communication, Security (firewall), SNMPv1/v3, DHCP, FTP client/server, email, IPv4/IPv6, time-of-day synchronization via NTP, connection to cloud systems via MQTT, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps) 6GK7545-1GX00-0XE0
TIM 1531 IRC Communications module for SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 with SINAUT ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 with three RJ45 interfaces for communication via IP-based networks (WAN / LAN) and a RS 232/RS 485 interface for communication via classic WAN networks 6GK7543-1MX00-0XE0
IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 R-SMA antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -20… 60 °C, plug slot WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x terminal block; for operation outside of USA/Israel 6GK5774-1FX00-0AA0
IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 R-SMA antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -20… 60 °C, plug slot WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x terminal block; for operation in the USA 6GK5774-1FX00-0AB0
IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 radio, 2 R-SMA antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -20… 60 °C, plug slot WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x terminal block; for operation in Israel 6GK5774-1FX00-0AC0
IWLAN client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 R-SMA antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -20… 60 °C, plug slot WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x terminal block; for operation outside of USA/Israel 6GK5734-1FX00-0AA0
IWLAN client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 radio, 2 R-SMA antenna port, iFeatures support via key plug, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, PoE integrated 2-port switch, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -20… 60 °C, plug slot WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: MSN-W1-RJ-E2, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x terminal block; only for operation in USA 6GK5734-1FX00-0AB0
Engineering Software
SIMATIC STEP 7 Basic V15.1; Upgrade V11..V14-> V15.1 Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit); for configuration of SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels * Content: Set (5x DVD + 1x USB) 6ES7822-0AA05-0YE5
SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; SW and documentation on DVD; license key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit); for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels * Content: Set (3x DVD + 1x USB) 6ES7822-1AA05-0YA5
SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1 Upgrade V11..V14-> V15.1 or V11/2010..V14/2017 -> V15.1/2017 SR1 or 2006..2010-> V15.1/2017 SR1 Combo Floating License; Engineering Software in the TIA Portal; also applies for upgrade from V11 Single licenses; SW and documentation on DVD; license keys on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7(64 bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 2012/16 (64); for configuring of SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels * Content: Set (6x DVD + 1x USB) 6ES7822-1AA05-0YE5

SIPLUS Communication modules

SIPLUS S7-1500CM PtP RS422/485 -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7540-1AB00-0AA0 . Communication module for Serial connection RS422, RS485 Freeport, 3964 (R), USS, 19200 Kbit/s, 15-Pin D-sub socket 6AG1540-1AB00-7AA0
SIPLUS S7-1500cm PtP RS232 BA -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7540-1AD00-0AA0 . Communication module for Serial connection RS232, Freeport, 3964 (R), USS, 19200 Kbit/s, 9-pin D-sub connector 6AG1540-1AD00-7AA0
SIPLUS S7-1500CM PtP RS422/485 -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7541-1AB00-0AB0 . Communication module for Serial connection RS422 and RS485, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s, 15-Pin D-sub socket 6AG1541-1AB00-7AB0
SIPLUS S7-1500 CM PtP RS232 HF -40…+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7541-1AD00-0AB0 . Communication module for Serial connection RS232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 Kbit/s, 9-pin D-sub connector 6AG1541-1AD00-7AB0
SIPLUS NET CM 1542-5 (Profibus -40…+70°C with conformal coating based on 6GK7542-5DX00-0XE0 . Communication module for connection of S7-1500 to PROFIBUS DP as DP master and DP slave: S7 and PG/OP communication, time-of-day synchronization, Diagnostics 6AG1542-5DX00-7XE0
SIPLUS CP 1543-1 -40…+70 °C with conformal coating based on 6GK7543-1AX00-0XE0 Communications processor for connecting SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet: TCP/IP, ISO, UDP, S7 communication, IP Broadcast/ Multicast, security (hardware identification, IP/MAC access list, firewall), Diagnostics SNMPV1/V3, DHCP, FTP client/ server, E-mail, IPV4/IPV6, Data storage on SD card of the CPU, time-of-day synchronization via NTP, Access to the Web server of the CPU; Gigabit interface 1x RJ45 (10/100/1000 MB) 6AG1543-1AX00-2XE0

Fail-safe I/O module

SIMATIC S7-1500, F digital input module, F-DI 16x 24 V DC PROFIsafe; 35 mm width; up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) 6ES7526-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500, F digital output module, F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe; 35 mm width; up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) 6ES7526-2BF00-0AB0
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC -30 … +60°C with conformal coating based on 6ES7526-1BH00-0AB0 . FAILSAFE DIGITAL INPUT MODULE, F-DI 16X24VDC PROFISAFE; 35 MM WIDTH; UP TO PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) 6AG1526-1BH00-2AB0
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A -30 … +60°C with conformal coating based on 6ES7526-2BF00-0AB0 . F DIGITAL OUTPUT MODULE, F-DQ 8X24VDC 2A PPM PROFISAFE; 35 mm overall width; UP TO PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) 6AG1526-2BF00-2AB0

Đăng nhận xét