Điều hòa tín hiệu – Signal Conditioning là gì?

Điều hòa tín hiệu – Signal Conditioning là gì

Các tín hiệu tương tự cần được “chuẩn bị” chính xác trước khi chúng có thể được chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số để xử lý tiếp. Điều hòa tín hiệu là một mạch điện tử điều khiển một tín hiệu theo cách chuẩn bị cho giai đoạn xử lý tiếp theo. Nhiều ứng dụng thu thập dữ liệu liên quan đến đo lường thông số môi trường hoặc cơ học từ các cảm biến, chẳng hạn như nhiệt độ và độ rung. Các cảm biến này yêu cầu điều hòa tín hiệu trước khi thiết bị thu thập dữ liệu có thể đo tín hiệu một cách hiệu quả và chính xác.

Ví dụ, tín hiệu cặp nhiệt điện có mức điện áp rất nhỏ phải được khuếch đại trước khi chúng có thể được số hóa. Các cảm biến khác, chẳng hạn như máy dò nhiệt độ điện trở (RTD), máy đo gia tốc và máy đo biến dạng yêu cầu tín hiệu kích thích để hoạt động. Tất cả các công nghệ chuẩn bị này là các hình thức điều hòa tín hiệu.

Điều hòa tín hiệu là một trong những nền tảng cơ bản của việc thu thập dữ liệu hiện đại (hay còn gọi là hệ thống DAS hoặc DAQ). Mục đích cơ bản của hệ thống thu thập dữ liệu là thực hiện các phép đo vật lý. Chúng bao gồm các thành phần cơ bản sau:

  • Cảm biến
  • Điều hòa tín hiệu
  • Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số (ADC)
  • Và một số loại máy tính có phần mềm DAQ để ghi và phân tích tín hiệu.

Đăng nhận xét