Ứng dụng Quản lý tài sản với công nghệ IoT

Người ta đã nói rất nhiều về những cách mà Internet vạn vật (IoT) có thể biến đổi các công ty. Các số liệu về tiết kiệm dự kiến ​​và các cuộc khảo sát của CXO cho thấy phần lớn đã đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư vào IoT khiến nó trở thành một sáng kiến ​​”cần phải xem xét”. Thời điểm Internet of Things được đưa vào quan điểm công nghiệp; lợi ích nằm ở một hoặc nhiều trong các lĩnh vực này: tăng hiệu quả, giảm chi phí hoặc cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Internet of Things công nghiệp (IIoT) hiện đã trở thành một từ phổ biến trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Internet of Things đang trở thành một giải pháp công nghệ được áp dụng nhanh chóng, đang chuyển từ học thuật sang ngành công nghiệp. Điều này chủ yếu là do sự bùng nổ của các cảm biến chi phí thấp, kết nối giá cả phải chăng, nền tảng đám mây có thể mở rộng, khả năng nhập, xử lý và lưu trữ của một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc / phi cấu trúc bởi các nền tảng dữ liệu lớn, các ứng dụng di động phổ biến và các công cụ Máy học thông minh. Các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ đang ngày càng mở rộng thị trường bằng các giải pháp và cách thức sáng tạo về cách họ có thể kết nối mọi thứ để thay đổi hoàn toàn hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty đã vượt ra khỏi giai đoạn làm quen với Internet of Things và hiện đang trong giai đoạn “thử và sai’.

Bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống quản lý tài sản thông minh trong IoT công nghiệp, những ưu điểm của nó so với giải pháp truyền thống và các thành phần của hệ thống quản lý tài sản thông minh.

Quản lý tài sản là gì?

Tài sản có thể được hiểu là bất kỳ nguồn lực nào của công ty có tầm quan trọng trong việc hoàn thành các quy trình kinh doanh. Ví dụ, đối với một công ty Logistic, đội xe của họ là một tài sản quan trọng. Một số ví dụ điển hình về các ngành sử dụng nhiều tài sản là Máy móc và Xây dựng hạng nặng, Dầu khí, Vận tải, Logistic và Cho thuê thiết bị, v.v. Quản lý tài sản đề cập đến cách tiếp cận có hệ thống trong việc quản lý tài sản hoặc thiết bị nhằm cân bằng và cải thiện năng suất với mức bảo trì thấp, điều này dẫn đến hiệu quả chi phí thấp trong một tổ chức.

Một tài sản vật chất có thể là một thiết bị đơn giản hoặc nó có thể là một cấu trúc phức tạp khổng lồ, được cấu tạo với rất nhiều cảm biến, hệ thống cơ, điện. Các tài sản và cảm biến này yêu cầu nhiều loại bảo trì khác nhau như điện, thủy lực và cơ khí, để đảm bảo rằng chúng đang được vận hành trong khuôn khổ quy định thích hợp.

Quản lý tài sản là một quá trình theo dõi mọi thiết bị vật lý, nhỏ hay lớn của một tổ chức. Nó cung cấp thông tin chi tiết, như ai đang sử dụng thiết bị (người dùng), vị trí của thiết bị, tình trạng của thiết bị, hiệu suất của thiết bị. Nếu một thiết bị được kết nối với một số cảm biến, thì dữ liệu cảm biến cũng cần được theo dõi. Nội dung có thể là phương tiện, thiết bị CNTT, thiết bị điện tử hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được sử dụng trong một tổ chức.

Hoạt động quản lý tài sản xuyên suốt sẽ bao gồm :

1. Thông tin đầu vào cho các khía cạnh liên quan đến tài sản của sự phát triển kinh doanh ở giai đoạn lập kế hoạch và khái niệm về tài sản.

2. Thông tin đầu vào để phân tích tiền khả thi và khả thi cho các phát triển tài sản bao gồm phân tích yêu cầu, Thông tin đầu vào cho phân tích tài chính

3. Chuẩn bị các business case cho các hoạt động liên quan đến tài sản, có thể bao gồm chuẩn bị đề xuất, đánh giá đề xuất và tư vấn về việc chuẩn bị đề xuất

4. Phát triển các khuyến nghị cho việc mua lại, cải tiến quy trình, thay thế, tân trang

5. Quản lý Chu kỳ sống của tài sản – chi phí

6. Quản lý các dự án mua lại và / hoặc phát triển tài sản

7. Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ logistic

8. Quản lý việc đưa tài sản vào dịch vụ cung cấp

9. Thiết lập chính sách và thủ tục bảo trì bảo dưỡng tài sản

10. Các ứng dụng của công nghệ liên quan đến tài sản e. g. phát triển Tài sản – Thiết bị mới, phát triển giám sát tình trạng

11. Quản lý các chính sách tài sản liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh

12. Quản lý thông qua cung cấp hỗ trợ vòng đời tài sản, hiệu quả và kiểm toán

13. Cơ sở bảo trì và lập kế hoạch và cung cấp nguồn lực

14. Chiến lược và quản lý thuê ngoài bảo trì 15. Quản lý cấu hình tài sản thiết bị

16. Thông tin đầu vào kỹ thuật cấu trúc và phát triển hệ thống quản lý tài sản trên máy tính

17. Thông tin đầu vào trong việc lựa chọn, triển khai và hỗ trợ người dùng đối với hệ thống thông tin quản lý tài sản

18. Đánh giá và quyết định chính sách đổi mới / thay thế / đại tu tài sản

19. Sắp xếp và thực hiện các bài kiểm tra và đánh giá về độ tin cậy và tính khả dụng

20. Triển khai lại Tài sản – Thiết bị vì lý do quản lý tài sản cũ và mới

21. Hoạt động loại bỏ Tài sản – Thiết bị

22. Nghiên cứu đặc biệt liên quan đến tài sản

23. Ý nghĩa tài sản của các phương thức hoạt động đã thay đổi

24. Chính sách cho thuê Tài sản – Thiết bị và quản lý

25. Xác định và thiết lập các chiến lược ứng phó khẩn cấp liên quan đến tài sản

26. Giới thiệu và quản lý các hệ thống liên quan đến tài sản trong toàn tổ chức bao gồm Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính, hệ thống báo cáo sự cố, hệ thống báo cáo lỗi và sự cố và ứng phó

27. Hệ thống quản lý phụ tùng và cài đặt kiểm soát phụ tùng bao gồm chính sách và quản lý các bộ phận sửa chữa có thể thay thế, phụ tùng bảo hiểm 28. Tổ chức và đánh giá các nghiên cứu và thử nghiệm thí điểm

29. Trao đổi với các bên liên quan về các chủ đề liên quan đến tài sản doanh nghiệp.

Nhu cầu về giải pháp quản lý tài sản

Một ứng dụng phổ biến và chủ yếu của IIoT được thấy trong các ngành công nghiệp là để quản lý và giám sát tài sản vật lý và bảo trì dự đoán. Một nghiên cứu do Cisco thực hiện cho thấy trong 10 năm tới, giá trị lợi nhuận tiềm năng có thể được tạo ra khi các tổ chức khai thác các giải pháp IoT sẽ gần 8 nghìn tỷ đô la và 25% trong số này hoặc 2,1 nghìn tỷ đô la là từ việc Sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

Các Trụ cột chính của quản lý tài sản. Nguồn : Data Intensive Industrial Asset Management

Các ngành truyền thống sử dụng nhiều tài sản như Sản xuất, Máy móc công nghiệp, Logistics và Vận tải, Dầu khí, Máy móc và Xây dựng hạng nặng, Cho thuê thiết bị, v.v. bị hạn chế do thiếu khả năng hiển thị tài sản và họ liên tục cố gắng theo dõi ROA (Return of Asset) của mình.

Hầu hết các công ty này quan tâm đến việc giám sát tài sản của họ, công việc mà mỗi tài sản đang làm, liệu nó có đang được làm việc quá sức hay không được sử dụng, vị trí hiện tại của tài sản, giá trị lâu dài của tài sản, v.v. Một nghiên cứu do Forrester và SAP thực hiện cho thấy 2/3 công ty trong các lĩnh vực này đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng các giải pháp giám sát tài sản hỗ trợ IoT.

Các biến thể của mục tiêu quản lý tài sản

Các tài sản vật chất có thể được phân loại thành các nhóm khác nhau: con người và phi con người, di chuyển và không di chuyển, tài sản tại chỗ hoặc tại hiện trường. Tài sản con người có thể là nguồn nhân lực của bạn như nhân viên tại nhà máy, giám đốc bán hàng và nhân viên lực lượng hiện trường. Các tài sản di động có thể là xe tải, toa xe lửa, cần cẩu và xe cho thuê của bạn.

Trong khi các tài sản cố định là những cỗ máy khổng lồ trong tại nhà máy của bạn, lò hơi, đường ống dài, bình khí, máy làm mát, tháp mạng, v.v. Các loại tài sản khác nhau mang đến những thách thức khác nhau và mục tiêu kinh doanh khác nhau để quản lý chúng. Các nhà sản xuất tài sản, OEM có các mục tiêu khác nhau từ việc quản lý tài sản của họ và người điều hành hoặc chủ sở hữu tài sản có các mục tiêu khác với việc quản lý tài sản của họ.

Thường xuyên hơn nữa, các OEM muốn theo dõi dữ liệu khách hàng, dữ liệu sử dụng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách giám sát tài sản của họ trong khi chủ sở hữu hoặc người điều hành giám sát dữ liệu từ một nhóm tài sản không đồng nhất mà họ sở hữu, để quản lý tốt hơn và sử dụng hiệu quả chúng. Trong bài viết này, phần quản lý tài sản của chúng ta sẽ được giới hạn đối với trường hợp sử dụng thứ hai.

Quy trình quản lý tài sản

Giải pháp quản lý tài sản truyền thống

Cách cũ để quản lý tài sản (mà nhiều công ty vẫn quản lý tài sản của họ) là sử dụng các hệ thống được lưu trữ, chẳng hạn như danh sách viết tay hoặc bảng tính Excel, để theo dõi thông tin của tài sản. Những loại hệ thống này không hiệu quả và dễ bị lỗi, nhưng chúng tốt hơn là không có bất kỳ hệ thống nào. Những phương pháp thủ công này thường rất nặng nề cho người quản lý tài sản, những người chịu trách nhiệm giữ cho hồ sơ tài sản được cập nhật và trả lời các câu hỏi về vị trí của tài sản.

Cao cấp hơn 1 tý,  người điều hành tài sản đã sử dụng các giải pháp công nghệ để giám sát tài sản của họ và họ đã sử dụng các giải pháp công nghệ hoạt động riêng biệt như hệ thống SCADA trong hơn nhiều thập kỷ nay : Các giải pháp quản lý tài sản bao gồm các ứng dụng EAM, các giải pháp theo dõi bao gồm từ các giải pháp mã vạch hoặc RFID đơn giản đến các giải pháp GPS (GIS) trong khi quá trình hoặc kiểm soát tài sản chủ yếu được thực hiện bởi hệ thống M2M và hệ thống SCADA.

Tất cả những điều này cùng tồn tại song song trong một tổ chức và đã được các bên liên quan khác nhau sử dụng để giải quyết các mục đích khác nhau. Các giải pháp này đã cung cấp thông tin về tình trạng hiện tại, kiểm soát quy trình, quản lý tài sản, lập kế hoạch chiến lược bảo trì, theo dõi vị trí và nhận thức về trạng thái nhưng tất cả đều tập trung vào các chức năng độc lập.

Quản lý tài sản thông minh được hỗ trợ bởi IoT

Giám sát tài sản thông minh được hỗ trợ bởi IoT có nghĩa là các giải pháp, quy trình, lực lượng lao động và tài sản truyền thống được tạo thành đơn vị tích hợp và dễ nhận biết hơn để hoạt động như một ‘hệ thống chiến lược duy nhất’ cho phép các tổ chức chuyển đổi hoạt động của họ, bằng kỹ thuật số.

Theo truyền thống, chúng hoạt động trong các silo data, giờ đây đã được tạo thành một giải pháp thông minh web-based, mạng không dây và chức năng phân tích bằng cách : Sử dụng công nghệ IoT tích hợp các thiết bị tài sản vật lý và hệ thống CNTT bằng cách gửi và trao đổi dữ liệu qua internet. IoT sẽ đưa phần mềm quản lý tài sản điển hình lên một cấp độ nâng cao bằng cách cho phép các thiết bị được kết nối tự động giao tiếp giữa chúng và gửi thông tin đến đích được yêu cầu trong một quy trình tự động bằng cách loại bỏ nỗ lực của con người.

Do đó, Giải pháp Quản lý tài sản thông minh bằng IoT sẽ cung cấp nhiều lợi thế hơn nhiều so với các giải pháp truyền thống. Đây có thể được mệnh danh là công nghệ chuyển đổi có thể thay đổi cuộc chơi và phá vỡ các quy trình kinh doanh

Giải pháp giám sát tài sản thông minh hỗ trợ IoT thực hiện mọi thứ mà các giải pháp truyền thống làm như cho các tổ chức biết tài sản đang ở đâu, tình trạng của tài sản là gì, quản lý vòng đời tài sản, quy trình kiểm soát, v.v.

Ngoài ra, nó bổ sung thêm trí thông minh cho quy trình làm việc tự động, thực cảnh báo theo thời gian, thông tin chi tiết từ dữ liệu, kiểm soát cạnh động của nội dung, bảo trì dự đoán, phân tích cross Domain và khả năng hiển thị trong thời gian thực. Giải pháp quản lý tài sản thông minh IoT thường bao gồm những chức năng sau:

  • Theo dõi tài sản từ xa
  • Theo dõi tình trạng / tình trạng tài sản
  • Quản lý vòng đời tài sản
  • Tự động hóa quy trình làm việc
  • Bảo trì tiên đoán

Có thể có rất nhiều giải pháp bắt nguồn hoặc các biến thể của chúng để làm cho nó cụ thể cho một ngành hoặc một quy trình kinh doanh.

Ví dụ, giám sát tình trạng có thể đơn giản như giám sát xem thùng chứa nhiên liệu đã đầy hay chưa đến mức chúng ta có thể theo dõi mức độ khí độc hại, nhân viên, v.v … trong môi trường nguy hiểm.

Predictive Asset Management For Smart Airports – Nguồn : Wipro

Ưu điểm của Giám sát tài sản thông minh so với Giải pháp truyền thống

Hầu hết các công ty có tài sản tại chỗ hoặc trải dài trên các khu vực địa lý đều có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Như tình trạng tài sản kém, chi phí bảo dưỡng quá cao, thời gian sửa chữa trung bình cao, trộm cắp, ăn cắp vặt, sử dụng kém, kém hiệu suất và hơn thế nữa. Quản lý tài sản thông minh hỗ trợ IoT mang lại một cách tiếp cận toàn diện hơn để quản lý tài sản và giám sát tài sản thay vì cách tiếp cận dựa trên mô-đun.

Giám sát tài sản thông minh hỗ trợ bởi IoT cung cấp khả năng hiển thị phù hợp cho các tổ chức để vượt qua những thách thức này. Ưu điểm chính của IoT là khả năng truy cập dữ liệu miền và tích hợp liền mạch với một giải pháp thống nhất để ban quản lý có những hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định đúng đắn. Các giải pháp IoT mang lại giá trị vốn có của Tự động hóa, Đổi mới và Chuyển đổi số.

Tăng hiệu quả hoạt động

IoT tăng hiệu quả hoạt động nhiều hơn cho việc quản lý tài sản. Hãy tưởng tượng một nhà máy điện mặt trời, nơi hàng nghìn tấm pin được kết nối để sản xuất điện. Bây giờ, trong trường hợp một bảng điều khiển bị gián đoạn hoặc hư hỏng, toàn bộ nhà máy sẽ bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra và giải quyết thủ công sẽ tiêu tốn nhiều ngày, trong khi nền tảng IoT thông minh cho năng lượng sẽ có thể phát hiện ra vấn đề khi nó xảy ra. Hệ thống dựa trên IoT cũng sẽ có thể truyền đạt vị trí chính xác của lỗi, bản chất của lỗi và cả biện pháp kiểm soát hoặc phòng ngừa. Do đó, IoT là một lợi ích lớn để thúc đẩy hiệu quả hoạt động quản lý tài sản.

Năng suất hoạt động được nâng cao

Khi bạn biết xe của bạn có chạy không tải hay không; Cho dù nó được sử dụng quá mức hay không được sử dụng và cho dù nhân viên của bạn có trốn học hay trốn tránh thời gian hay không, thì không gì có thể ngăn cản bạn tăng năng suất.

Hơn nữa, IoT cho phép truy cập thiết bị từ xa dựa trên đám mây để bạn có thể dễ dàng kiểm tra nhanh tất cả hàng tồn kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị và mạng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào trong vài phút hoặc vài giờ. Tất cả điều này có thể được thực hiện hàng ngày. Vì vậy, giờ đây, nhân viên hoặc người quản lý của bạn không phải mất hàng giờ để tìm hiểu những thông tin này và nhiều thông tin khác quan trọng.

Tài nguyên được sử dụng hiệu quả

Với hệ thống quản lý tài sản thông minh, bạn có thể đầu tư tất cả các nguồn lực của mình một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Tất cả các thực thể như thiết bị và con người được kết nối với nhau thông qua một hệ thống dựa trên internet khổng lồ.

Kiểm tra an toàn và tuân thủ tốt hơn

Các hệ thống quản lý tài sản dựa trên IoT cung cấp các cảnh báo và cảnh báo đủ loại cho người quản lý. Ví dụ, giả sử một chiếc máy đang hoạt động với tốc độ nhanh không cần thiết hoặc tạo ra một rung động lớn, điều tương tự sẽ được chuyển đến người chịu trách nhiệm về máy móc trước kịp thời. Điều này sẽ giúp họ tránh được mọi thảm họa kịp thời và cũng tránh được các lô bị lỗi hoặc ngừng sản xuất không rõ lý do. Tương tự, các cảm biến hỗ trợ IoT có thể được sử dụng để phát hiện bất kỳ sự rò rỉ nào của khí đốt hoặc nhiên liệu, v.v.

Tự động hóa

Các giải pháp truyền thống mang lại nhiều thông tin nhưng thiếu cái nhìn sâu sắc. Có rất nhiều sự tham gia của con người, xử lý dữ liệu ngoại tuyến và lặp đi lặp lại để thực hiện các hành động. Độ trễ thời gian thực hiện nhiều hành động phản ứng hoặc quá mức / và ngăn chặn.

Các giải pháp IoT kết nối máy móc với con người, với các quy trình và hệ thống theo những cách chưa từng có. Điều này tạo điều kiện cho việc tự động hóa. Sự can thiệp của con người chỉ cần thiết cho việc ra quyết định thay vì thực hiện các công việc tầm thường, các hành động đặt trước dựa trên quy tắc, đo lường dữ liệu hiện trường, thu thập nhật ký đánh giá để tuân thủ quy định.

Ưu điểm chính của Giám sát tài sản thông minh là tự động hóa tất cả những điều này. Do đó, tăng độ chính xác, giảm chi phí, cải thiện hiệu quả quy trình và loại bỏ các trường hợp không tuân thủ. Việc kiểm tra thực tế, các nhiệm vụ thường xuyên và giám sát định kỳ đều có thể được giảm thiểu đáng kể và hiện được thực hiện dựa trên tình trạng thực tế và việc sử dụng tài sản.

Ví dụ, một công ty viễn thông hàng đầu đang sử dụng giải pháp Giám sát tài sản thông minh dựa trên IoT để tự động điều chỉnh các căn chỉnh ăng-ten và đã giảm chi phí sở hữu bằng cách loại bỏ các chuyến đi onsite thủ công không cần thiết đến các địa điểm của tháp viễn thông.

Mang lại sự đổi mới

Khả năng mang lại giá trị gia tăng sáng tạo với Quản lý tài sản thông minh là vô tận. Phân tích dữ liệu ở phía trước giúp đưa ra quyết định trong thời gian thực và gần thời gian thực với sự trợ giúp của máy học và trí thông minh tiên tiến khác. Dữ liệu từ nhiều máy được tích hợp với thông tin về việc sử dụng sản phẩm có thể mở ra những thông tin chi tiết mới chưa từng thấy trước đây.

Điều này sẽ cho phép ban lãnh đạo đưa ra các quyết định và giải pháp sáng tạo để đối mặt với những thách thức chung mà doanh nghiệp của họ phải đối mặt trong nhiều năm.

Ví dụ: một công ty có tên Sharper Shape đang sử dụng máy bay không người lái và máy học như một phần trong việc giám sát tài sản của họ để theo dõi những cây có nguy cơ rơi vào đường dây điện để chủ động tránh bị gián đoạn.

Chuyển đổi số kinh doanh

Các doanh nghiệp thời đại kỹ thuật số đang chuyển mình để kết hợp độc đáo giữa sản phẩm và dịch vụ để cung cấp sản phẩm của họ như một dịch vụ. Một giải pháp IoT như Quản lý tài sản thông minh là chìa khóa để đưa các dòng dịch vụ mới hoặc mô hình kinh doanh mới vào công ty.

Theo truyền thống, tài sản vật chất của công ty vốn được coi là chi phí hoặc gánh nặng trong bảng cân đối kế toán hiện có thể được quản lý hiệu quả để mang lại doanh thu bổ sung. Với nhiều dữ liệu hơn, khả năng kiểm soát và cái nhìn sâu sắc hơn, một công ty có thể xem xét các xu hướng nơi họ có thể xác định các cơ hội thị trường mới. Tận dụng những cơ hội đó có thể mang lại nhiều doanh thu hơn cho công ty.

Ví dụ, một công ty cẩu hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ trước đây đã cung cấp dịch vụ cho thuê cẩu của họ trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng. Với giải pháp Smart Asset IoT, họ đang xem xét việc kích hoạt Lifting-As-A-Service cho khách hàng của họ, nơi khách hàng có thể trả tiền cho khối lượng họ muốn nâng thay vì trả tiền cho cả ngày / tháng. Công ty cũng có thể kiểm soát tốt hơn việc sử dụng thiết bị và có thể có thêm doanh thu từ việc sử dụng các cần trục.

Kết Luận

Quản lý tài sản thông minh là một khái niệm thế hệ mới và là một ứng dụng quản lý tài sản doanh nghiệp toàn diện và được hỗ trợ bởi công nghệ IoT. Nó được chứng minh là thành công trong việc cho phép chủ sở hữu tài sản quản lý và bảo trì nhà máy, cơ sở vật chất và thiết bị của họ một cách hiệu quả hơn nhiều. Các giải pháp thông minh như Quản lý tài sản thông minh sẽ mang tính đột phá. Các nhà lãnh đạo của các tổ chức có rất ít lựa chọn phân vân giữa chủ động tham gia hoặc bị buộc phải chấp nhận bởi đối thủ cạnh tranh hoặc bị gián đoạn. Internet of Things sẽ thay đổi thị trường quản lý tài sản, dẫn đầu bởi những công ty sẽ thiết kế mô hình kinh doanh của họ theo hướng IoT.

Đăng nhận xét